Carl-Axel Acking (1910-2001), byggnads- och inredningsarkitekt och industridesigner

Efter studier vid Konstfackskolan och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm började Carl Axel Acking att 1930 arbeta på Kooperativa förbundets arkitektkontor, KFAI, där han blev kvar i fem år. Från 1939 drev Acking eget arkitektkontor i Stockholm.

Under 1940- och 1950-talen var han en av de främsta inom den svenska inredningskonsten. Han formgav möbler för bland annat KF och NK. Han använde ofta böjt trä och formpressad faner i sina möbler. Bland annat formgav han en serie stapelbara stolar för Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors. Förutom möbler formgav Acking också tapeter, textilier och till och med en telefonkiosk. Han inredde dessutom flera hotell i Stockholm – inredningar som väckte stor uppmärksamhet. År 1955 var Acking huvudarkitekt för utställningen H55 i Helsingborg.

Under en tioårsperiod, 1948–1957, undervisade Acking på sina gamla skolor Konstfack och Tekniska Högskolan. Han utnämndes senare till professor i arkitektur vid Arkitektskolan vid Lunds tekniska högskola. 

Tillbaka till startsidan