Om webbplatsen

Den här webbplatsen är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms Hantverksförening och Centrum för Näringslivshistoria. Hos Centrum för Näringslivshistoria förvarar Stockholms Hantverksförening sitt arkiv, vilket bland annat innehåller de ritningar som tillgängliggjorts på den här webbplatsen. 

Läs mer om Stockholms Hantverksförening

Centrum för Näringslivshistoria

Välkommen att besöka Centrum för Näringslivshistoria och se andra andra exempel ur våra arkivdepositioner. Här finns cirka 70 000 hyllmeter av material, runt 4 miljoner fotografier, 700 timmar film, 100 000 ritningar och omkring 10 000 föremål av annat slag.

Läs mer om Centrum för Näringslivshistoria